Björkved

Vi har björkved till försäljning som vi hugger och klyver från egen skog. Veden finns i 1000 och 60 liters säckar, och längden på veden är ca 30 cm.

För dig som inte behöver ren björkved producerar vi även säckar med blandved. Björkinnehållet i dessa säckar är runt 50%. Resterande 50% består av gran, tall, ek, asp, ask, sälg, rönn och al i varierande mängd.

Årets ved har tagit slut. Ny ved finns till Midsommar 2024.

Priser
1 /Björkved (stjälpt ved): 1200 kr/st
60 L/Björkved (staplad ved): 120 kr/st

1 /Blandved (stjälpt ved): 900 kr/st
60 L/Blandved (staplad ved): 90 kr/st

För beställning av ved kan ni ringa Stig Samuelsson på 0707 30 81 87.